Sehlhall
Sehlhall utvecklar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.
󰃷
www.sehlhall.se
Uppdrag:
Sehlhall har en mission att bygga bort underskottet av äldreboenden och gruppboenden i Sverige. Medcontent har i uppdrag att bygga Sehlhalls varumärke samt att skapa all digital kommunikation från företaget.
Projekt:
• Grafisk identitet och visuella guidelines
• CMS baserad hemsida
• SEO strategi
• Annonser för digital och print
• Utställningsmaterial
• Play kanal för kommunikation med film
• Fotografering för årsredovisning
• Employer branding material
Resultat:
Sehlhall är idag etablerade som en given kanal för att hämta information inom området "social infrastruktur" med tusentals besökare varje år.