Boliden
Under mer än 90 år har Boliden legat i framkanten av svensk gruvindustri. För att möta klimatmålen har Boliden utvecklat processer för att framställa metaller till en extremt låg Co2 halt.
󰃷
www.boliden.se
Uppdrag:
Kommunicera Bolidens Green Metals både internt och externt.
Projekt:
  • Lansering av grön zink och grön koppar
  • Ny design av white papers
  • Filmat content för Gröna metaller
  • Presentationsmaterial
  • Internkommunikation om ledarskap
  • Internkommunikation om säkerhet
  • Rekryteringsfilm till Boliden Odda
  • Säkerhetsfilm till Boliden Odda
  • Löpande nyhetsfilmer om utbyggnaden av Boliden Odda, projekt GzO.
Resultat:
Boliden Smelters har förstärkt sin kommunikation genom de resurser som Medcontent har tillfört. Skriften "Management by Objectives" producerades på fyra språk och finns i hela koncernen.