Boliden
Under 2024 firar Boliden sitt 100-årsjubileum som en ständig innovatör och ledare inom hållbar metallproduktion i Norden, från fynd till återvinning av förbrukad metall.
󰃷
www.boliden.com
Uppdrag:
Att kommunicera Bolidens Green Metals både internt och externt samt att dokumentera utbyggnaden av Boliden Smelters bruk i Odda, Norge.
Projekt:
  • Lansering av grön zink och grön koppar
  • Ny design av white papers
  • Filmat content för Gröna metaller
  • Presentationsmaterial
  • Internkommunikation om ledarskap
  • Internkommunikation om säkerhet
  • Rekryteringsfilm till Boliden Odda
  • Säkerhetsfilm till Boliden Odda
  • Löpande nyhetsfilmer om utbyggnaden av Boliden Odda, projekt GzO.
Resultat:
Boliden Smelters har förstärkt sin kommunikation genom de resurser som Medcontent har tillfört. Skriften "Management by Objectives" producerades på fyra språk och finns i hela koncernen. Medcontent producerar även löpande filmer om Boliden Smelters utbyggnad av smältverket i Odda.